27.04.2016

Har satt opp AI for båter, hvor AI går mellom soner og den datastyrte AIens affilierte hovedbygninger. Laget alle sonene som vil bli brukt. Dette reflekterer ikke virkelighetens mengde soner, men ble lagt til kun for å få en del soner på forskjellige steder. Spillet har tatt form, men er dessverre langt fra ferdig. Det er spillbart, men har da ingen skikkelig avslutning eller start. Dette vil mest sannsynlig bli rapportert i teksten som leveres sammen med oppgaven.

Advertisements

Arbeidsrapport 18.04.2016

Har opprettet flere Mission knapper ved hjelp av unitys innebygde UI interface, som ved bruk vil få opp noen basis oppdrag som skal bli brukt for innlevering. Disse basis oppdragene bruker scenario fra mappe 1 som fundament, inkludert en uttenkt metode for å “avslutte” spillet etter en viss periode.

Det er blitt opprettet salg av fisk som kommer inn fra fiske, som gjøres via basar bygningen. Lagt inn noen events i løpet av spilletsgang. AI er fremdeles under arbeid.

 

Oppsammling av arbeid over lengre tid

Da det er blitt glemt av denne bloggen, vil denne posten brukes som oppsummering av lengre tid med arbeid.

Jeg started med å lage de mest primitive modellene av det som skal være med i spillet ved hjelp av Maya. Det ble lagd en type “fiskebåt”,  land som gikk ut ifra bilde tatt fra google maps som base, basar for salg av fisk og hus som skal forestille hver spillers base.

I senere omgang laget jeg en egen type båt for øygruppas regjering.

Det ble dannet skript som skal være basis alle de forskjellige delene av spillet. Disse er fremdeles under konstruksjon, og vil forandres alt ettersom hva som dukker opp av bugs eller nye ideer.

Det er ikke blitt laget noen form for tekstur for de forskjellige 3d modellene, annet enn basic farge, og spillet vil bli sett med en liten vinkel ovenfra.

Fjerde arbeidsblogg for prosjektarbeid

Stor pågang, omtrent alt av rapport er blitt skrevet. Beklageligvis ble det ikke greid å få til stella-modell innen første innlevering.

Gjort små endringer på CLD, Stella-modell og flow charts. Rune har forandret på RBP fra tidligere, og lagt inn litt ekstra.

CLD har ikke fått inn alle looper, da mange av loopene er så godt som gjentagende.

Skriver ferdig diskujon og eventuelle svar på selveste oppgaven i løpet av kvelden.

 

Tredje arbeidsblogg for prosjektarbeid

Satt opp RBP og flowchart for pengeflyt, turistflyt og flyten i dyrelivet på galapagos.

Det er blitt lett igjennom flere forskjellige nettsider om galapagos for å finne informasjon som kan brukes i stellamodellen.

Stor forskjell på årstall i forhold til informasjon, må derfor ta en god del antagelser i forhold til hva som “kan” være riktig til dags dato.

Har framført på skolen. Fått tilbakemelding om forandringer. Kommer i neste rapport.